Straffrättens påföljdslära
   
 
Författare:Jareborg Nils , Zila Josef
Titel:Straffrättens påföljdslära
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:197 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208358
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 306 SEK exkl. moms

 

Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.

I denna femte upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats och förändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgående uppdaterats.

Ur innehållet:

DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER
Böter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande till
särskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.

DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER
Proportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.

DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING
Straffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fall
av påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.
 
  © 2017 Jure AB