Alminnelig strafferett
   
 
Författare:Andenæs Johs , Rieber-Mohn Georg Fredrik , Sæther Knut Erik
Titel:Alminnelig strafferett
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:670 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215015057
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 1049 SEK exkl. moms

 

Boken behandler de strafferettslige grunnlagsproblemer, straffens berettigelse og formål, de alminnelige og spesielle vilkår for straffansvar og reaksjonssystemet. I denne utgaven har forfatterne bl.a. oppdatert henvisninger til ny straffelov, rettspraksis og juridisk teori.
 
  © 2017 Jure AB