Statlig tjänsteman
� Vilka regler gäller för dig?
   
 
Författare:Ehrnrooth Ylva
Titel:Statlig tjänsteman � Vilka regler gäller för dig?
Utgivningsår:2017
Omfång:210 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139116110
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 399 SEK exkl. moms

 

Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om sina rättigheter och skyldigheter. Den vänder sig i första hand till alla statstjänstemän men kan med fördel läsas av politiker, journalister och andra som är intresserade av att få en inblick i hur en statlig myndighet fungerar. Boken ger svar på bland annat följande frågor:

- Vem är min uppdragsgivare och vad får det för effekter på mitt handlande?

- Hur ska jag förhålla mig till den makt jag utövar som statstjänsteman?

- Hur hanterar jag ett ärende?

- Varför ska jag dokumentera?

- Vad ska jag göra om en person begär ut handlingar?

- Vad händer om jag gör fel?

Statlig tjänsteman går att läsa från pärm till pärm eller använda som uppslagsbok. Boken är skriven av en praktiker för praktiker, med tips och resonemang som hjälper en tjänsteman att se sin roll i myndigheten och ger en kunskapsbas som gör hen bättre på sitt jobb.
 
  © 2017 Jure AB