Ds 2017:36 En snabbare lagföring
� försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål
   
 
Titel:Ds 2017:36 En snabbare lagföring � försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål
Utgivningsår:2017
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246580
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:36
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande av utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg med förslag på ett försöksprojekt för snabbare lagföring där ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå.

De åtgärder som föreslås i promemorian tar sikte på att åstadkomma en snabbare lagföring av vanliga mängdbrott. Dessa brottstyper står för cirka hälften av de brott som prövas i tingsrätt.

De aktuella mängdbrotten kommer att lagföras inom ramen för ett försöksprojekt, i vilket ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå. De åtgärder för snabbare lagföring som ingår i projektet består bl.a. av ökad samordning mellan myndigheterna, tidiga åtgärder i alla led och utvecklade arbetssätt i den brottsutredande verksamheten.

De ärenden som kan bli aktuella att handläggas inom ramen för försöksprojektet är sådana som kommer till polisens kännedom genom ett s.k. ingripande, där polisen kommer till brottsplatsen eller påträffar den misstänkte. Brottsutredningar mot misstänkta personer under 18 år och/eller då frihetsberövande kan bli aktuellt, kommer till en början inte ingå i försöksprojektet.
 
  © 2017 Jure AB