Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord
   
 
Titel:Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord
Utgivningsår:2017
Omfång:116 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246610
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:38
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har gått ut på att lämna förslag på hur bestämmelsen om mord bör utformas för att åstadkomma ett skärpt straff för brottet genom en ökad användning av livstidsstraffet.

Närmare bestämt kan uppdraget sägas ha gått ut på att hitta en lagteknisk lösning som innebär att påföljden för de mord där straffet i dag bestäms till ett längre fängelsestraff än 14 år, framöver ska vara livstids fängelse. Det har inte ingått att ta ställning till om det finns ett behov av eller är lämpligt att öka användningen av livstidsstraffet. Uppdraget har enbart handlat om att hitta en lagteknisk lösning som leder till en sådan ökning.

I promemorian föreslås att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord. Först om omständigheterna inte påkallar ett livstidsstraff ska det vara möjligt att välja ett tidsbestämt straff. Lagändringen bör leda till en väsentlig ökning av användningen av livstidsstraffet. Tanken är att de mord som har ett mycket högt straffvärde, men som ändå leder till ett tidsbestämt straff, i fortsättningen ska bestraffas med livstids fängelse. Det kan förutses att en majoritet av de personer som döms till fängelse för mord kommer att dömas till livstids fängelse.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB