UFB 2016/17:6 Rättspraxis i skolan
   
 
Titel:UFB 2016/17:6 Rättspraxis i skolan
Utgivningsår:2017
Omfång:875 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115236
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker nr. 2016/17:6
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 1015 SEK exkl. moms

 

UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område.

Ett stort antal beslut från:
- Skolverket/Skolinspektionen,
- Överklagandenämnden, och
- Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker.

Även domar från:
- Arbetsdomstolen,
- kammarrätterna,
- Regeringsrätten, och
- Högsta domstolen.

Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister och uppdateras årligen.
 
  © 2017 Jure AB