SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
   
 
Titel:SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Utgivningsår:2017
Omfång:444 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246702
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:72
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen behandlar förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart. Terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering föreslås också bli mer heltäckande.

Förslagen handlar främst om hur EU:s direktiv om bekämpning av terrorism ska genomföras
 
  © 2017 Jure AB