Guide till kommersiell tvistlösning
� Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
   
 
Författare:Oldenstam Robin , Andersson Fredrik , Monell Christoffer , Ragnwaldh Jakob , Foerster Alexander , Ringquist Fredrik
Titel:Guide till kommersiell tvistlösning � Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:210 sid.
Förlag:Mannheimer Swartling
ISBN:9789172236967
Ämnesord:Processrätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 378 SEK exkl. moms

 

Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning ger en strukturerad genomgång av de olika tvistlösningsalternativ som står parter till buds, från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra alternativa tvistlösningsformer. För- och nackdelar med olika former för tvistlösning behandlas ingående. Guiden ger också konkreta råd till den som ska förhandla tvistlösningsklausuler med utländska motparter vad gäller bl.a. val av säte för skiljeförfarande och tillämplig lag. Slutligen utgör guiden ett referensverk med bl.a. modellklausuler och exempel på hur vissa särskilda frågor kring tvistlösning kan regleras. Sammantaget ger guiden konkret vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal.
 
  © 2017 Jure AB