Ds 2017:44 Elmarknadslag
   
 
Titel:Ds 2017:44 Elmarknadslag
Utgivningsår:2017
Omfång:513 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246733
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:44
Ämnesord:Miljörätt , Marknadsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och systematisk bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen. Promemorian innehåller dock förslag till materiella ändringar av mindre ingripande karaktär. I detta avsnitt finns en sammanfattning av förslagen.
 
  © 2017 Jure AB