Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2017
Omfång:261 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT171801
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2017/18:1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 261 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Artikel:

- Behovet av en reformering av sanktionssystemet för finansiella företag
Helena Forsaeus, Ann-Christine Lindeblad, Johan Lycke

- Nescia mens hominum – Frågan om kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i svensk rätt. En replik till Emil Nästegård
Dan Hanqvist

- Anspråk på dold samäganderätt till den gemensamma bostaden – preskription och några sakrättsliga aspekter
Eva Ryrstedt

- Unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter i sanktionssystemet för finansiella företag
Magnus Schmauch

- Ansvar för affärsbeslut av bolagsledning i svensk rätt
Jenny Strandberg


Expertgranskad artikel:

- Något om bevis och bevisupptagning vid prövning av frågor om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 1–4 §§ rättegångsbalken – Del 1
Oskar Andrews, Fredrik Elmér


Rättsfall:

- Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)
Michael Bogdan

- Ingen resning i emissionsgarantiärendet
Torgny Håstad

- Vildsvinet – Ett fall av villfarelse?
Dennis Martinsson

- Aktiemarknadsnämndens avgöranden i Rezidor-fallen
Daniel Stattin


Skiljedomsrätt:

- Jura novit curia and due process with particular regard to arbitration in Sweden
Eric Runesson


Recension:

- Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber 2017, 334 s.
Andreas Anderberg

- Malou Andersson, Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion (ak.avh.), Stockholm, Iustus 2016, 342 s.
Ulrika Andersson

- Henrik Bellander, Rättegångskostnader – Om kostnadsbördan i dispositiva mål, Iustus förlag 2017, 454 s.
Anna Nylund


Debatt:

- Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade
Reinhold Fahlbeck

- Professionell värdering av forensiska fynd borgar för rättssäkerhet
Anders Nordgaard, Birgitta Rasmusson

- Skyddet för investerare efter BDO-domen. Bör investerare överhuvudtaget bry sig om svenska börsnoterade aktier?
Daniel Sveen, Jan Andersson
 
  © 2017 Jure AB