Ordning och säkerhet i domstol
� En handbok
   
 
Författare:Krikström Peter , Johansson Lennart
Titel:Ordning och säkerhet i domstol � En handbok
Utgivningsår:2017
Omfång:91 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237032
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Ordning och säkerhet i domstol – en handbok är en praktiskt inriktad vägledning i frågor som rör ordning och säkerhet i domstol. Boken behandlar ett flertal situationer som kan vara svåra att hantera i den dömande verksamheten och som inte alltid är uttryckligen reglerade i lag eller belysta i rättspraxis eller annan juridisk litteratur. Boken innehåller en rad exempel på beslut och förslag till rutiner.

Exempel på frågor som tas upp i boken är utvisning ur rättssalen, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning, dålig stämning i rättssalen, mål med många parter och särskilt uppmärksammade mål, medhörning, sidosal och delegering.

Peter Krikström är rådman vid Helsingborgs tingsrätt. Han var sekreterare i Utredningen om ordning och säkerhet i domstol. Han anlitas som lärare i ordföranderollen av Domstolsakademin.

Lennart Johansson är jur.dr och lagman vid Kristianstads tingsrätt. Han har tidigare varit rådman och chefsrådman vid Malmö tingsrätt. Han har också varit rektor för Domstolsakademin och avdelningschef i Domstolsverket. Han anlitas som lärare av bl.a. Domstolsakademin och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB