SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare
   
 
Titel:SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare
Utgivningsår:2017
Omfång:427 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246924
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Domarrekryteringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:85
Ämnesord:Processrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Ser över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Ett av utredningens förslag går ut på att fler jurister ska erbjudas möjlighet att genomföra den särskilda domarutbildningen. Genom att införa en ny tillfällig domaranställning som adjungerat råd ska andra kvalificerade och erfarna jurister också kunna meritera sig för ordinarie domartjänst.

Har även haft i uppdrag att undersöka om antalet sökande påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet och ta ställning till om sekretess bör införas. Här bedömer utredningen att allmänhetens intresse av insyn i rekryteringen av domare är starkare än skälen för sekretess. Om sekretess ska införas, bör sekretessen gälla endast under det inledande skedet av rekryteringsförfarandet.
 
  © 2017 Jure AB