Kommenteret straffelov
� Speciel del
   
 
Författare:Nielsen Gorm Toftegaard , Elholm Thomas , Jakobsen Morten Niels
Titel:Kommenteret straffelov � Speciel del
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:779 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757433616
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 1664 SEK exkl. moms

 

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Sigtet med bogen har været, at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden en gennemgang af de forskellige typer forbrydelser er der også inkluderet et sagsregister.

Bogen er hovedsageligt rettet mod praktiserende jurister og for studerende ved de juridiske læreanstalter.

Indholdsoversigt:

Forord
Kapitel 12. Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed
Kapitel 13. Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.
Kapitel 14. Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv.
Kapitel 15. Forbrydelser mod den offentlige orden og fred
Kapitel 16. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv.
Kapitel 17. Falsk forklaring og falsk anklage
Kapitel 18. Forbrydelser vedrørende betalingsmidler
Kapitel 19. Forbrydelser vedrørende bevismidler
Kapitel 20. Almenfarlige forbrydelser
Kapitel 21. Forskellige almenskadelige handlinger
Kapitel 22. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed
Kapitel 23. Forbrydelser i familieforhold
Kapitel 24. Seksualforbrydelser
Kapitel 25. Forbrydelser mod liv og legeme
Kapitel 26. Forbrydelser mod den personlige frihed
Kapitel 27. Freds- og ærekrænkelser
Kapitel 28. Formueforbrydelser
Kapitel 29. Særlige bestemmelser om juridiske personer
Forkortelser
Sagregister
 
  © 2017 Jure AB