Varetægtsfængsling
� Danmarks strengeste straf?
   
 
Författare:Smith Peter Scharff , Jakobsen Janne
Titel:Varetægtsfængsling � Danmarks strengeste straf?
Utgivningsår:2017
Omfång:220 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757434576
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 568 SEK exkl. moms

 

Varetægtsfængsling - Danmarks strengeste straf er skrevet på baggrund af en omfattende undersøgelse af forholdene for varetægtsfængslede i Danmark, og indeholder samtidig en diskussion af hele varetægtsregimet.


Et af bogens helt centrale spørgsmål er da også: Hvordan kan vi som retsstat tillade, at omkring en tredjedel af de indsatte i Kriminalforsorgen principielt set stadig bør regnes for uskyldige, men ikke desto mindre sidder under markant mere restriktive regler og forhold end de indsatte, som er dømt og afsoner en dom?

På baggrund af bl.a. omfattende spørgeskemaundersøgelser og interviews med indsatte og ansatte i Kriminalforsorgen, leverer bogen "Varetægtsfængsling - Danmarks strengeste straf?" helt ny forskning om forholdene for varetægtsfængslede i dagens Danmark. Vi bliver præsenteret for omfattende statistik og talrige personlige historier i denne undersøgelse, som man med rette kan undre sig over, ikke er foretaget tidligere.

Bogen indledes med en historisk gennemgang, der viser hvor svært det kan være at slippe fri af gamle og nogle gange besynderlige traditioner, og den afsluttes med en række konkrete reformforslag på varetægtsområdet. Undervejs behandles en række temaer og herunder f.eks. de foruroligende mange indsatte med psykiske lidelser, som Kriminalforsorgen huser, samt de anseelige problemer med vold og trusler, som i stigende grad præger landets fængsler og arresthuse.

Indhold:

En særlig tak
Kapitel 1. Prolog: Varetægtsfængsling - Danmarks hårdeste straf?

Del 1. I statens varetægt - indledning, metode og historisk baggrund
Kapitel 2. I statens varetægt
Kapitel 3. På jagt efter ny viden - anvendte metoder og kilder
Kapitel 4. »Alt det, som Ensomheden og Forladtheden fremkalder i et Menneskes Sind« - cellefængslet og arven fra 1800-tallet

DEL 2: Varetægtsfængsling i dagens
DanmarkKapitel 5. Fra hus og hjem til arresten - hvor meget og hvorfor varetægtsfængsler man i Danmark?
Kapitel 6. »Det er en daglig kamp« - livets gang i arresten
Kapitel 7. »Jeg savner min datters stemme« - kontakten med de pårørende og verden uden for
Kapitel 8. »Men det redder ikke hans stikkerrøv« - trusler og vold i danske fængsler og arresthuse
Kapitel 9. De fejlanbragte? - sindssygdom og psykiske problemer blandt indsatte
Kapitel 10. Globalisering bag murene - udlændinge i danske arresthuse 171

DEL 3. Paradokser, retsprincipper og reformforslag
Kapitel 11. Fra varetægt til afsoning - med en dom som skyldig følger flere rettigheder og bedre vilkår
Kapitel 12. Fanget i fortiden? - dansk varetægtspraksis og behovet for grundlæggende reformer
Kildeoversigt
Litteraturliste
 
  © 2017 Jure AB