Straffesagens gang
   
 
Författare:Nielsen Gorm Toftegaard
Titel:Straffesagens gang
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:237 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757436426
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 598 SEK exkl. moms

 

Titlen Straffesagens gang afspejler udmærket, hvorledes bogens opbygning følger sagen fra politianmeldelsen og indtil der afsiges dom i sagen. Dette er retsplejelovens systematik.

Forfatteren har valgt at følge dette system i sin opbygning af bogen selvom det ikke reflekterer hidtidig systematik, hvor tiltalespørgsmålet behandles før gennemgangen af efterforskningen. Forfatteren er af opfattelsen, at det giver god mening, at gennemgå sagen fra A-Å helt kronologisk for at undgå misforståelser.

Herudover er det ligeledes blevet valgt, lidt utraditionelt, at inddrage anden lovgivning i forhold til straffeprocessen, fx forfatningsret. Der er åbenbare og meget tætte forbindelser mellem de internationalt aftalte menneskerettigheder og de nationale forfatningers frihedsrettigheder.
 
  © 2017 Jure AB