BRÅ Rapport Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete
� Milstolpar och exempel 1993–2016
   
 
Titel:BRÅ Rapport Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete � Milstolpar och exempel 1993–2016
Utgivningsår:2017
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335877
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 162 SEK exkl. moms

 

Denna bok beskriver det brottsförebyggande arbetets utveckling och framväxt i Sverige sedan 1993. Sedan dess har både det nationella och det lokala brottsförebyggande arbetet förändrats och utvecklats. Här kan du läsa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

Ett urval milstolpar presenteras här strukturerat i fem tidsperioder, då det brottsförebyggande arbetet kan sägas ha genomgått olika utvecklingsfaser: start, etablering, utvidgning, fördjupning och förberedelser inför kommande förändringar. Tanken är att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

Boken kan läsas från pärm till pärm, men dess upplägg gör det också möjligt att fokusera på enbart någon av de tidsperioder som fått utgöra stommen till kapitelindelningen. Det går också att följa vissa teman, i form av de återkommande rubrikerna Nationella initiativ, Lokal organisering av brottsförebyggande arbete, Exempel på brottsförebyggande arbete och Brås stöd till lokalt arbete.

Boken riktar sig i första hand till brottsförebyggande strateger, samordnare och specialister samt beslutsfattare i brottsförebyggande frågor. Ambitionen är att ge var och en, beroende på position, en förståelse för det brottsförebyggande arbetet.
 
  © 2017 Jure AB