Praktisk juridisk metod
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Praktisk juridisk metod
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:342 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198214659
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 419 SEK exkl. moms

 

Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning och presentation. Boken utgår från en sexstegsmetod och utvecklar de kunskaper som problemlösningsmetoden kräver om bland annat konsten att identifiera och systematisera juridiska problem, rättssystemet, juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvistelösningsmodellen, juridikens begrepp, rättskällorna och juridikens värderingar. Skriftliga och muntliga presentationer behandlas i ett särskilt kapitel.

Boken är i den nya tionde upplagan uppdaterad och bearbetad. Framställningen om EU-rätten har utvidgats. Nya partier har tillfogats om den juridiska argumentationens grundförutsättningar (”trappa” eller ”våg”), om rättsordningen begreppsstruktur och om fiktioner inom juridiken.

Boken är skriven som lärobok för såväl introducerande som avancerade kurser i juridik och för att följa studenten genom utbildningen och i hans yrkeskarriär. Den kan också vara av värde för yrkesverksamma jurister och andra som vill lära mer om juridisk problemlösning.
 
  © 2017 Jure AB