Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation
   
 
Titel:Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation
Utgivningsår:2017
Omfång:179 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247280
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:62
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Utredaren har haft i uppdrag att överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation och lämna de lagförslag som bedöms nödvändiga.

I uppdraget har vidare ingått att överväga om det även bör straffbeläggas att rekrytera till, finansiera eller resa utomlands i avsikt att begå sådan brottslighet samt att ta ställning till Sveriges möjligheter att kunna utreda och döma för de brott som föreslås, till exempel genom ändamålsenliga tvångsmedelsbestämmelser och domsrättsregler.
 
  © 2017 Jure AB