Betalning
� Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Betalning � Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:932 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020189
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 206
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 2072 SEK exkl. moms

 

Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017) bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Böckerna täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.

Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.
 
  © 2017 Jure AB