Straffeproces
� grundtræk af dansk strafferetspleje
   
 
Författare:Vestergaard Jørn
Titel:Straffeproces � grundtræk af dansk strafferetspleje
Utgivningsår:2017
Förlag:Gjellerup
ISBN:9788713050796
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 507 SEK exkl. moms

 

Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje indeholder en grundlæggende gennemgang af dansk straffeprocesret. Den handler om behandlingen af straffesager ved politiet, anklagemyndighed og domstolene.

Fremstillingen henvender sig til såvel praktikere som studerende og andre interesserede.
Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget mange korte referater af især nyere retspraksis samt konkrete eksempler og faktuelle oplysninger. Med denne fremstillingsmåde tilsigtes det at gøre teksten levende og vedkommende. For at gøre teksten læsevenlig er henvisninger fortrinsvis anbragt i fodnoter, som kan være til nytte ved yderligere fordybelse.

Bogen indeholder et udførligt sagregister, en paragrafnøgle og et domsregister, der gør den velegnet som opslagsværk.
 
  © 2017 Jure AB