Juridik i kommunala bolag
   
 
Författare:Adrell Roland , Moldén Robert
Titel:Juridik i kommunala bolag
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:288 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020332
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett kommunalt bolag.

Den uppdaterade upplagan av boken har nya avsnitt om den nya kommunallagen, den nya dataskyddsförordningen (GDPR), nya lagen om offentlig upphandling (LOU), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. Dessutom har avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag utökats.
 
  © 2017 Jure AB