BRÅ Rapport 2018:1 Nationella trygghetsundersökningen 2017
� Om utsatthet, otrygghet och förtroende
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2018:1 Nationella trygghetsundersökningen 2017 � Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Utgivningsår:2018
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335921
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2018:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Undersökningen belyser frågeställningar som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

Parallellt med den reguljära NTU har Brå under 2017 genomfört ytterligare en undersökning, NTU Lokal. I den här publikationen redovisas resultaten från denna nya undersökning, tillsammans med resultaten från årets reguljära NTU, som också jämförs med resultaten från tidigare års reguljära NTU.
 
  © 2017 Jure AB