Uppsatser i bankrätt
� Första samlingen
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Uppsatser i bankrätt � Första samlingen
Utgivningsår:2002
Omfång:326 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008487
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 177
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1420 SEK exkl. moms

 

I denna samling av uppsatser behandlas ett stort antal viktiga bankrättsliga frågor:

– Den inledande uppsatsen "Bankrätt" är en översikt av de praktiskt mest betydelsefulla reglerna inom bankrätten.
- "Begreppet bankrörelse" diskuteras i anslutning till banklagstiftningens definition av tillståndspliktig bankrörelse. Denna definition kritiseras därför att den är alltför omfattande och inkluderar även verksamhet som bedrivs i vanliga företag.
– En särskild undersökning görs av omfattningen av bankernas kontraheringsplikt, dvs. skyldigheten enligt banklagstiftningen att ta emot inlåning på räkning från allmänheten samt verkan av brott mot denna plikt.
– I uppsatsen "Borgensansvarets avhängighet av borgensmannens förutsättningar" diskuteras en mängd praktiskt betydelsefulla frågor rörande borgensmannens bundenhet av borgen i anslutning till ett omfattande rättsfallsmaterial.
– "Pantförvärv" är titeln på en undersökning av vilka möjligheter en panthavare har att förvärva panten från pantsättaren, när ett sådant förvärv är ogiltigt och vilka rättsverkningar det har.
- "Bankernas rådgivningsansvar" behandlas avslutningsvis utförligt i anslutning till ett omfattande rättsfallsmaterial.
 
  © 2017 Jure AB