Hyra av bostad och lokal
   
 
Författare:Björkdahl Erika P.
Titel:Hyra av bostad och lokal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:406 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789766
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 505 SEK exkl. moms

 

I Hyra av bostad och lokal behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. Boken ger en sammanhängande framställning över det hyresrättsliga området. Framställningen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i jordabalkens tolfte kapitel (hyreslagen). Boken innehåller både en grundläggande presentation av regelverket och på vissa principiellt eller praktiskt viktiga punkter en ingående analys och diskussion. Genomgående görs återkopplingar till allmänna avtals- och kontraktsrättsliga regler i syfte att bredda perspektivet och illustrera hur de hyresrättsliga lösningarna förhåller sig till avtals- och kontraktsrätten i stort.

I beskrivning och analys av regelverket har stor tonvikt lagts vid lagförarbetena i syfte att låta lagstiftarens intentioner komma till tydligt uttryck. Boken innehåller även rikligt med hänvisningar till rättspraxis och doktrin.

Boken lämpar sig för studier på fördjupad nivå och för praktiker, men är också väl ägnad som kursbok på grundutbildningar såväl på juristutbildningen som på andra utbildningar med fastighetsrättslig inriktning.

Denna andra upplaga av Hyra av bostad och lokal har i så väsentlig grad utökats och ändrats att den delvis kan betraktas som ett nytt arbete.
 
  © 2017 Jure AB