Bevis 3
� Prövning av skattemål
   
 
Författare: Diesen Christian , Cassne Hedvig , Hammarström Fredrik , Schauman Johan
Titel:Bevis 3 � Prövning av skattemål
Utgivningsår:1999
Omfång:248 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139201929
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

Den tredje antologin i serien Bevis bygger på bearbetade examensarbeten utförda på juristlinjen av Hedvig Cassne, Fredrik Hammarström och Johan Schauman, och behandlar frågor kring skatteprocessen, såväl när det gäller taxering och förfarandet i skattemål som när det gäller prövningen av skattebrott.
 
  © 2017 Jure AB