Brottsbalken Del 3 (kap. 25-38)
� En kommentar
   
 
Författare:Göranson Frida , Johannisson Sven , Leijonram Eric , Sandahl Karin , Ulväng Magnus , Wallinder Lars , Ågren Jack
Titel:Brottsbalken Del 3 (kap. 25-38) � En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:528 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106686
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 713 SEK exkl. moms

 

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna för Lexino.

Ett uttalat syfte har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna fram till den fråga man önskar läsa mer om. I relation till mer traditionella lagkommentarer har en ambition varit att inte tynga texterna med information om en bestämmelses historia i andra fall än då detta krävs för att man ska förstå det nuvarande rättsläget. Lagkommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress.

I den meningen är det inte fel att säga att Lexinokommentaren primärt är utformad med tanke på behoven i det praktiska rättslivet. Lexinos kommentarer ska, kort sagt, vara en pålitlig och lättanvänd källa för den som vill veta hur gällande straffrätt ser ut. Kommentarerna ska ge raka besked där sådana finns att ge, upplysa om osäkerhet när sådan finns och därtill bidra med analys och till förståelse.
 
  © 2017 Jure AB