BRÅ Rapport 2018:6 Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2018:6 Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
Utgivningsår:2018
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335976
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2018:6
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka trygghet och förtroende för rättsväsendet, samt förekomsten av parallella samhällsstrukturer, i socialt utsatta områden.

Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med boende i socialt utsatta områden. De boende berättar bland annat om i vilken mån de

- känner förtroende för polis och domstolar
- är trygga i sina områden
- är villiga att ringa polis, peka ut gärningsperson för polisen eller vittna i domstol
- upplever att det förekommer påverkan från kriminella eller andra former av parallella samhällsstrukturer i områdena.

Intervjuer med föreningsrepresentanter, företagare, kommunanställda, poliser och andra som verkar i områdena ger ytterligare perspektiv.

Rapporten vänder sig främst till rättsväsendet, men också till kommuner, myndigheter och andra aktörer som verkar i socialt utsatta områden. Vår förhoppning är även att rapporten kan komma till användning för beslutsfattare på lokal och nationell nivå.
 
  © 2017 Jure AB