Avtalerett
   
 
Författare:Woxholth Geir
Titel:Avtalerett
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:506 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205497740
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 851 SEK exkl. moms

 

Boken behandler reglene og prinsippene om inngåelse av avtaler etter reglene i avtaleloven og etter moderne avtaleslutningsteknikker. Den behandler også reglene om tolkning, ugyldighet, representasjon (fullmakt) samt reglene om privat- og offentligrettslig sensur av avtalevilkår etter henholdsvis avtale- og markedsføringsloven.

Det er lagt vekt på å fremheve kommersielle avtaleslutningsteknikker som forhandlinger, anbud og standardavtaler. Boken omhandler videre avtaleinngåelse ved mellommenn og representasjonsrett i sammenslutninger, spørsmålene om hvem som er avtalepart og om avtalevirkninger for andre enn partene. Avtalerett har også et eget kapittel om forhandlingsteknikk.

Boken er spesielt tilpasset læringskravene for studenter ved de juridiske fakulteter, men er som en alminnelig fremstilling av avtaleretten også rettet inn mot behovet som advokater, dommere og andre praktikere måtte ha.
 
  © 2017 Jure AB