Bevis 4
� Prövning av skadestånd
   
 
Författare:Diesen Christian , Karanikas Mikael , Nelker Louise , Wastesson Mathias
Titel:Bevis 4 � Prövning av skadestånd
Utgivningsår:1999
Omfång:238 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139202089
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 405 SEK exkl. moms

 

Denna antologi bygger på examensarbeten av Mikael Karanikas, Louise Nelker och Mathias Wastesson, om de bevisrättsliga grunderna för prövningen av skadeståndsmål. Här ges en allmän introduktion till bevisfrågorna inom civilprocessen. Vidare behandlas de generella bevisproblem som förekommer i dispositiva tvistemål, bevisbördans fördelning mellan parterna, bestämning av beviskravet, frågan om metodval vid bevisvärdering etc.
 
  © 2017 Jure AB