The Pharmaceutical Sector in the European Union
� Intellectual Property Rights, Parallell Trade and Community Competition Law
   
 
Författare:Hunter Russel Graeme
Titel:The Pharmaceutical Sector in the European Union � Intellectual Property Rights, Parallell Trade and Community Competition Law
Utgivningsår:2001
Omfång:76 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917223122X
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 51
Ämnesord:EU-rätt , Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB