FAR Upphandlingsvolymen 2018
   
 
Titel:FAR Upphandlingsvolymen 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:655 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735058
Typ av verk:Författningssamling
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Upphandlingsvolymen innehåller de svenska författningarna och EU-direktiven på området. Boken rymmer allt från LOU, tröskelvärden och EU-direktiv till avtalslagen och brottsbestämmelser. Den är indelad i praktiska flikar och innehåller ett sökordsregister som gör att du lätt hittar det du söker.

Nytt för denna upplaga är bestämmelser om arbetsrättsliga villkor. De villkor som ska ställas är att leverantören minst ska uppfylla den lägsta nivå som följer av kollektivavtal. De nya reglerna ska endast tillämpas på direktivstyrda upphandlingar, därmed undantas cirka två tredjedelar av alla upphandlingar från reglerna.

Därtill har tröskelvärdena som avgör vilka regler en upphandling ska följa höjts och det har även kommit en ny förvaltningslag och en ny kommunallag där bl.a. jävsfrågor i upphandling är reglerat.

Innehåll:
- Lagen om offentlig upphandling, LOU
- Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF
- Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS
- Lagen om upphandling av koncessioner, LUK
- Lagen om valfrihet, LOV
- Övriga författningar
- EU-direktiv
- Sökord
 
  © 2017 Jure AB