BRÅ Rapport Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete
   
 
Titel:BRÅ Rapport Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete
Utgivningsår:2018
Omfång:40 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335945
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 118 SEK exkl. moms

 

Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

Handboken vänder sig till dig som arbetar i ett lokalpolisområde eller i en kommun med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och som har i uppdrag att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser inom ramen för det arbetet.
 
  © 2017 Jure AB