BRÅ Rapport 2018:7 Brott mot äldre
� Om utsatthet och otrygghet
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2018:7 Brott mot äldre � Om utsatthet och otrygghet
Utgivningsår:2018
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335990
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2018:7
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Denna kartläggning ger en bild av omfattningen och karaktären av äldres utsatthet för olika typer av brott, men även deras oro för brott och otrygghet.

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka. Ändå har kunskapen varit begränsad om äldres utsatthet för brott. Med denna rapport vill Brå fylla kunskapsluckan och bidra med ett underlag inför kommande satsningar på att förebygga brott mot äldre och öka tryggheten i deras vardag.

Kartläggningen ger en bild av omfattningen och karaktären på de brott som drabbar äldre kvinnor och män. Den beskriver deras utsatthet för brott, och belyser deras otrygghet och oro.

Till grund för rapporten har Brå analyserat resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), granskat polisanmälningar och genomfört intervjuer med brottsutsatta.Rapporten vänder sig till rättsväsendet och myndigheter som arbetar med äldrefrågor, men även olika intresseorganisationer och en intresserad allmänhet.
 
  © 2017 Jure AB