BRÅ Rapport Det brottsförebyggande arbetet i Sverige
� Nuläge och utvecklingsbehov 2018
   
 
Titel:BRÅ Rapport Det brottsförebyggande arbetet i Sverige � Nuläge och utvecklingsbehov 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335983
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 139 SEK exkl. moms

 

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.
 
  © 2017 Jure AB