Ds 2018:9 Snabbare lagföring
   
 
Titel:Ds 2018:9 Snabbare lagföring
Utgivningsår:2018
Omfång:300 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247860
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:9
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Departementspromemoria av f.d. lagmannen Stefan Strömberg som har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

Departementspromemorian behandlar bland annat:

- Jourdomstolar
- Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare
- Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare
- Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövade vid mindre allvarlig brottslighet
- Slutunderrättelse vid enklare förundersökningar
- Reformbehov

I uppdraget har också ingått att identifiera åtgärder för en snabbare lagföring som kan genomföras omedelbart. Dessa åtgärder och förslag till genomförande har presenterats i en delredovisning, En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36), i augusti 2017.
 
  © 2017 Jure AB