Processuella avtal i brottmål
   
 
Författare:Lundqvist Ulf
Titel:Processuella avtal i brottmål
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:180 sid.
Förlag:Bokbyrån HB
ISBN:9789198039276
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 260 SEK exkl. moms

 

En rättvisa som är prövad av domstol eller framförhandlad av parterna? Svensk rätt har en tydlig tyngdpunkt i det förra alternativet, men det finns fragment kvar av en dispositiv straffrätt med anor från medeltiden som tillåter en förlikning mellan förövaren och den skadelidande.

Förkortade förfaranden genom processuella avtal är ett sätt att effektivt hantera stora brottmål, inte minst white-collar crime som t.ex. bedrägerier, penningtvätt, korruption, cyberbrottslighet och upphovsrättsbrott, och internationella brott t.ex. folkmord och krigsförbrytelser. Sådana förfaranden förekommer i många rättsordningar, och godtas av internationella domstolar.

Boken behandlar processuella avtal utifrån såväl ett principiellt som internationellt perspektiv, och inventerar grund och gräns för frivillig samverkan i svensk rätt mellan den misstänkte och myndigheterna. Domstolens uppgifter och kontroll över förfarandet undersöks, liksom frågan om part får ensidigt frånträda avtalet och domstolen döma ut strängare straff än vad parterna har kommit överens om.

Processuella avtal i brottmål är en reviderad och uppdaterad version av den slutsålda bok som gavs ut år 2014. I den nya upplaga lyfts garantier för rättssäkerhet och försvarets rättigheter fram mer tydligt än tidigare och förkortade förfaranden genom processuella överenskommelser prövas mot statens skyldighet att lagföra och bestraffa den som har begått brott
 
  © 2017 Jure AB