Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK)
� Elektronisk version Maj 2018
   
 
Författare:Borgeke Martin , Månsson Catharina , Kezovska Gina
Titel:Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK) � Elektronisk version Maj 2018
Anmärkning:Denna uppdaterade utgåva av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser. Denna bok finns även i tryckt version. Den 6:e tryckta upplagan och den elektroniska utgåvan maj 2018 överenstämmer till fullo.
Utgivningsår:2018
Omfång:1645 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237261
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 1164 SEK exkl. moms

 

INLOGGNING FÖR ABONNENTER (Använd "Öppna i ny flik")

Kontakta oss för offert på fleranvändarlicenser.

Senaste versionen är uppdaterad till april 2018.

E-boken är i förhållande till den förra utgåvan uppdaterad med lagändringar och ett flertal nya rättsfall. Även ändringar i den allmänna texten har skett där det har behövts. Rättsfall från Högsta domstolen samt lagändringar till och med början av april 2018 har kunnat beaktas samt RH-referat till och med referat 2017:37.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga ansvarar Martin Borgeke för del I om allmänna frågor samt för
kapitlen om brotten mot person och förmögenhetsbrotten (med undantag för kapitlet
3.8 om arbetsmiljöbrott och kapitlet 4.26 om brott mot borgenärer m.m.). Han har även sammanställt statistikuppgifterna. Vice chefsåklagaren Gina Kezovska ansvarar för kapitlet om brotten mot borgenärer samt för kapitlen om skattebrotten och om
näringsförbud. Övriga avsnitt och kapitel ansvarar Catharina Månsson för.

Den elektroniska versionen av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet och uppdateras årligen. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser.

Boken innehåller 1645 sidor.

Ur innehållet:
1. Regler om de olika påföljderna och deras tillämpning
2. Regler av betydelse för påföljdsbestämningen, m.m.
3. Brotten mot person (3-7 kap. brottsbalken)
4. Förmögenhetsbrotten (8-12 kap. brottsbalken)
5. Brotten mot allmänheten (13-20 kap. brottsbalken)
6. Brotten mot staten (16-17 och 20 kap. brottsbalken)
7. Alkohollagen
8. Bidragsbrotten
9. Dopningsbrotten
10. Knivar och andra vapen
11. Kontaktförbud
12. Miljöbrotten
13. Narkotikabrotten
14. Penningtvättsbrotten
15. Skattebrotten
16. Smuggling m.m.
17. Trafik - Rattfylleribrotten
18. Trafik - Övriga trafikbrott
19. Utlänningslagen - människosmuggling m.m.
20. Övrig specialstraffrätt
21. Företagsbot
22. Näringsförbud
23. Utvisning på grund av brott
Rättsfallsregister
Bilaga 1. RåR 2007:2
Bilaga 2. RättsPM 2012:7
Bilaga 3. Riktlinjer REMA löpnr 4
Bilaga 4. EBM riktlinjer för företagsbot
Bilaga 5. RåR 2017:1
Bilaga 6. Drogpraxisgruppens tabell

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och före detta justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016). Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor.

Catharina Månsson är hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon har deltagit bl.a. i undervisningsverksamheten inom straffrätt vid Domstolsakademin och varit sekreterare i 2008 års sexualbrottsutredning.

Gina Kezovska är vice chefsåklagare och sedan år 1999 verksam vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har inom ramen för sitt arbete på Ekobrottsmyndigheten följt och analyserat påföljdspraxis när det gäller ekonomisk brottslighet.

 
  © 2017 Jure AB