Allmän förvaltningsrätt
   
 
Författare:Strömberg Håkan , Lundell Bengt
Titel:Allmän förvaltningsrätt
Upplaga:27 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:289 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147125869
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 492 SEK exkl. moms

 

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Boken behandlar problem som är gemensamma för hela förvaltningsrättens område, framför allt frågor om den offentliga förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Huvudvikten har lagts vid reglerna om förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna samt om de administrativa rättssäkerhetsreglerna.

Den nya upplagan – den 27:e i ordningen – har främst föranletts av den nya förvaltningslagen (2017:900) med följdändringar. Förvaltningslagen träder i kraft 1 juli 2018. Den nya upplagan är uppdaterad och aktualiserad också på grund av andra nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
 
  © 2017 Jure AB