Brottsbalken 6 kap.
� En kommentar
   
 
Författare:Asp Petter , Nilsson Göran
Titel:Brottsbalken 6 kap. � En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:115 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106747
Typ av verk:Kommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser om bland annat våldtäkt, oaktsam våldtäkt och sexuellt övergrepp i kraft. Genom reformen infördes en variant på en s.k. samtyckeslagstiftning och därtill innebar reformen också att ett ansvar för grov oaktsamhet infördes i relation till vissa brottstyper. Detta är den första utgivna kommentaren till de nya reglerna och den behandlar utförligt såväl de helt nya bestämmelserna som de som endast justerats eller kvarstår oförändrade.

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna för Lexino.

Ett uttalat syfte har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna fram till den fråga man önskar läsa mer om. I relation till mer traditionella lagkommentarer har en ambition varit att inte tynga texterna med information om en bestämmelses historia i andra fall än då detta krävs för att man ska förstå det nuvarande rättsläget. Lagkommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress.

I den meningen är det inte fel att säga att Lexinokommentaren primärt är utformad med tanke på behoven i det praktiska rättslivet. Lexinos kommentarer ska, kort sagt, vara en pålitlig och lättanvänd källa för den som vill veta hur gällande straffrätt ser ut. Kommentarerna ska ge raka besked där sådana finns att ge, upplysa om osäkerhet när sådan finns och därtill bidra med analys och till förståelse.
 
  © 2017 Jure AB