Straffprocessuella tvångsmedel
� när och hur får de användas?
   
 
Författare:Lindberg Gunnel
Titel:Straffprocessuella tvångsmedel � när och hur får de användas?
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:928 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105412
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 1220 SEK exkl. moms

 

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har lagstiftningen om hemliga tvångsmedel förändrats väsentligt och nya möjligheter att använda vissa andra tvångsmedel tillkommit.

Boken är sedan flera år ett uppskattat hjälpmedel för alla som beslutar, verkställer eller granskar användning av tvångsmedel. Utöver de grundläggande frågorna om när och hur tvångsmedlen fåranvändas beskriver Gunnel Lindberg en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur.

För att underlätta den praktiska tillämpningen är boken strukturerad så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det sammanhang de normalt aktualiseras. I ett inledande avsnitt behandlas allmänna frågor som är gemensamma för de flesta tvångsmedel.
 
  © 2017 Jure AB