FAR Bankvolymen 2018/2019
   
 
Titel:FAR Bankvolymen 2018/2019
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2018
Omfång:2078 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735096
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Ekonomi

Pris: 675 SEK exkl. moms

 

Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.

Nyheter i urval:

- Införande av övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen vid införandet av IFRS 9
- Nya regler om betaltjänster. Reglerna genomför det andra betaltjänstdirektivet
- Ett räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Dessutom ska konsumenter uppmärksammas om riskerna med att ta sådana lån
- Nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det tidigare gällande amorteringskravet

Innehåll:

- Bankrörelse
- Kreditvärderingsinstitut
- Statligt stöd och garanti
- Kapitalkrav
- Obligationer och e-pengar
- Betalning, inlåning och kreditupplysning
- Konsument
- Redovisning och rapportering
- Allmän associationsrätt
- Etik och brott
- Sökord
 
  © 2017 Jure AB