FAR Börsvolymen 2018/2019
   
 
Titel:FAR Börsvolymen 2018/2019
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2018
Omfång:1589 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735102
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 675 SEK exkl. moms

 

Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självregleringen på området. Få tillgång till prospekt-, marknadsmissbruksdirektivet och takeover-regler m.m. Börsvolymen är ämnesindelad och innehåller även en alfabetisk förteckning.

Nyheter i urval:

- Börser och MTFer har nu nya takeoverregler att följa
- Större ändringar i olika regelverk för börser till följd av de omfattande förändringar av lagen om värdepappersmarknaden som skedde vid införandet av MiFID II och MiFIR

Innehåll:

- Prospekt och öppenhet
- Takeover
- Marknadsmissbruk
- Börser och clearinginstitut
- Associationsrätt
- Aktiemarknadsnämnden
- Börser
- MTFer
- Kollegiet för svensk bolagsstyrning
- Ägarpolicies
- Euroclear
- Sökord
 
  © 2017 Jure AB