Handbok i sakrätt
   
 
Författare:Rodhe Knut
Titel:Handbok i sakrätt
Utgivningsår:1984
Omfång:685 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118471420
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 124
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Författaren har med detta verk velat skapa en syntes mellan civilrätt, exekutionsrätt och konkursrätt, vilken bygger på åskådningen att dessa tre rättsområden där de gränsar till varandra i själva verket måste ses som en oupplöslig enhet. I boken ges alltså ett helt nytt perspektiv på de ifrågavarande rättsområdena. Här ges också en detaljerad redovisning av förarbetena till lagstiftningen, liksom även en redovisning av rättspraxis.
 
  © 2017 Jure AB