FAR Värdepappersvolymen 2018/2019
   
 
Titel:FAR Värdepappersvolymen 2018/2019
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2018
Omfång:2204 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735126
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 675 SEK exkl. moms

 

Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken.

Nyheter i urval:

- Ny EU-förordning om penningmarknadsfonder som ska tillämpas från den 21 juli 2018
- Nationella anpassningar till den nya EU-förordningen om penningmarknadsfonder
- Den nya förenklad lagen om ekonomiska föreningar får till följd att en rad bestämmelser ändras inom värdepappersområdet
- Ny tillsynsordning över emittenters regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn)

Innehåll:

- Värdepappersmarknaden
- Fonder & förvaltare
- Aktiebolag
- Handel & kontoföring
- Kapitalkrav
- Etik & brott
- Konsument
- Redovisning och rapportering
- Svenska Fondhandlareföreningen
- SwedSec
- Fondbolagens förening
- Euroclear
- Sökord
 
  © 2017 Jure AB