Sekretess
� Handbok för socialtjänsten
   
 
Författare:Clevesköld Lars , Thunved Anders
Titel:Sekretess � Handbok för socialtjänsten
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:116 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116448
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning.

Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen.

Boken lämnar svar på olika frågor som en tjänsteman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen, liksom vilka förutsättningar som finns för socialförvaltningen att lämna ut uppgifter i andra sammanhang.

Vidare belyses de sekretessregler som gäller för närliggande verksamheter och som kan påverka socialtjänstens möjligheter att erhålla information från dessa.Boken är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.

Denna femte upplaga har uppdaterats med hänsyn till nya lagregler, bland annat den nya förvaltningslag som trädde ikraft vid halvårsskiftet 2018, ytterligare rättsfall.
 
  © 2017 Jure AB