Rättsinformatik
� Juridiken i det digitala informationssamhället
   
 
Författare:Magnusson Sjöberg Cecilia
Titel:Rättsinformatik � Juridiken i det digitala informationssamhället
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:560 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144125374
Ämnesord:IT-rätt

SLUT på förlag

 

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitaliseringen gör sig alltmer påmint. Detta visar sig bl.a. när personlig information liksom affärstransaktioner flödar över nationsgränser i globala nätverk.

Denna nya, tredje upplaga är uppdaterad i flera avseenden. Det visar sig särskilt i redovisningen av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som tillämpas fr.o.m. 25 maj 2018 och som stärker skyddet av den personliga integriteten för att samtidigt bana vägen för den digitala inre marknaden. Denna upplaga reflekterar vidare kring förutsättningarna för digital informationshantering i offentlig verksamhet, sett mot bakgrund av den nya förvaltningslagen och aktuellt utredningsarbete rörande automation baserad på algoritmer och datorprogram. It-avtal har under åren kommit att bli en allt viktigare komponent i samhällets digitalisering. Detta visar sig inte bara inom näringslivet utan även inom den offentliga sektorn. En diskussion kring avtalsförhållanden som involverar myndigheter är också en nyhet i denna upplaga.

Antologin är i första hand tänkt att komma till användning på olika kurser i juridik. Utöver studenter kan också praktiker ha stor nytta av boken.
 
  © 2017 Jure AB