SOU 2018:64 Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranchsen
   
 
Titel:SOU 2018:64 Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranchsen
Utgivningsår:2018
Omfång:400 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248508
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2017 års fastighetsmäklarutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:64
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att den nuvarande fastighetsmäklarlagen (2011:666) ersätts av en ny fastighetsmäklarlag som inte bara gäller för enskilda fysiska fastighetsmäklare utan också för de fastighetsmäklarföretag i vilka de enskilda fastighetsmäklarna driver sin verksamhet. Det innebär att Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn över fastighetsmäklarbranschen utökas och blir effektivare. En mer slagkraftig tillsyn kan bidra till att konsumenter känner större trygghet när de ingår fastighetsaffärer.
 
  © 2017 Jure AB