Kriminologi
� En studiehandbok
   
 
Författare:Mellgren Caroline , Tiby Eva
Titel:Kriminologi � En studiehandbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:223 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144123509
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 287 SEK exkl. moms

 

Porträtteringen av brott, gärningspersoner, brottsoffer, rättsväsendet och effekter av brottslighet tar i dag ett oproportionerligt stort utrymme i media samt i vår kultur och vardag. Kriminologistudenter kan av den anledningen behöva en ”omprogrammering” när det gäller föreställningar om vad som är verkligt, eller mätbart. En kriminolog arbetar med vetenskap, inte journalistik eller fiktion. Att lära sig det är ett tålamodsprövande arbete, det kräver kunskaper om teori och 
metod, om kriminalpolitik, etik och vetenskaplig noggrannhet.

Kriminologi – en studiehandbok introducerar läsaren till studier i kriminologi. Boken beskriver ämnet och vad studier i kriminologi innebär. Syftet med boken är att beskriva steget in i den akademiska världen och att ge läsaren verktyg som underlättar studier i krimino­­logi – alltifrån vad som förväntas under ett seminarium till var du hittar och refererar till kriminologiska källor samt forskningsetik, makt och demokratifrågor kopplade till ämnet.

I denna andra upplaga har tre nya kapitel och författare tillkommit. Fyra av de lärosäten i Sverige som undervisar och forskar i kriminologi är representerade.

Kriminologi – en studiehandbok riktar sig till både studenter och lärare inom kriminologi.
 
  © 2017 Jure AB