Om rättssociologi
   
 
Författare:Baier Matthias , Nafstad Ida , Svensson Måns
Titel:Om rättssociologi
Utgivningsår:2018
Omfång:104 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144116167
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner:

• kodifierad statsrätt
• sociala normer
• rättslig praxis
• social praxis.

Samtliga kapitel knyter an till och placeras inom dessa fyra dimen­sioner. Med kunskap om dimensionerna och deras samspel kan studenten själv ställa rätt frågor i ämnet rättssociologi, och därmed även besvara frågorna på ett bra sätt. Det här är alltså mer än en bok – det är ett verktyg. Om rättssociologi kan användas under flera år på utbildningen, även om den är en grundbok.

Om rättssociologi är den första svenska läroboken i rättssociologi på länge och mycket efterlängtad av både lärare och studenter. Den riktar sig i första hand till studenter inom rättssociologi. Tack vare sin karaktär som introduktion till ämnet är den även mycket användbar för studenter som kommer i kontakt med rättssociologi, till exempel inom sociologi, kriminologi, socialt arbete och juridik.
 
  © 2017 Jure AB