Författningssamling i förmögenhetsrätt
� 2018/19
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan
Titel:Författningssamling i förmögenhetsrätt � 2018/19
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:420 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208648
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 256 SEK exkl. moms

 

Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centralaförfattningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivåmen kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samlingav författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hållasamlingen lättillgänglig återges inte alla författningar i dess helhet.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB